Kancelaria Senatu

Poczta elektroniczna

senat@nw.senat.gov.pl


Dział Petycji i Korespondencji

Informacja publiczna dotycząca Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu
tel. 22 694-95-12
fax 22 694-93-06
e-mail senat@nw.senat.gov.pl

Adres do korespondencji:
Kancelaria Senatu
Dział Petycji i Korespondencji
ul. Wiejska 6,
00-902 Warszawa

Dział Edukacji Obywatelskiej

Popularyzacja wiedzy o Senacie, organizowanie grupowego zwiedzania pomieszczeń Senatu:
tel. 22 694-95-70, 22 694-92-84
fax 22 694-92-65
e-mail senat@nw.senat.gov.pl

Dział Prasowy

Obsługa mediów, informacje dla dziennikarzy:
Budynek B, pok. 173, 174
tel. 22 694-95-22
fax 22 694-90-26
e-mail prasa@nw.senat.gov.pl

SPIS TELEFONÓW

Szef Kancelarii Senatu

Sekretariat Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Sekretariaty Wicemarszałków Senatu

Gabinet Marszałka Senatu

Biuro Prac Senackich

Biuro Legislacyjne

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej

Biuro Polonijne

Biuro Komunikacji Społecznej

Biuro Analiz i Dokumentacji

Biuro Spraw Senatorskich

Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych

Biuro Finansowe

Biuro Informatyki

Biuro Administracyjne

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego

Zespół do spraw Prezydencji

Zespół Radców Prawnych

Pełnomocnik Szefa Kancelarii Senatu do spraw organizacji polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej w wymiarze parlamentarnym